Skip to content
Blueair efterlyser större medvetenhet om Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), världens fjärde största dödsorsak

Press release -

Blueair efterlyser större medvetenhet om Kronisk Obstruktiv Lungsjukdom (KOL), världens fjärde största dödsorsak

Stockholm, 18 November, 18, 2015 ––Idag, på Internationella KOL-dagen, vill den världsledande tillverkaren av luftrenare Blueair öka medvetenheten om orsakerna till och ökningen av sjukdomen, som årligen orsakar över tre miljoner dödsfall. Enligt WHO är över 600 miljoner människor drabbade av KOL, som kommer att vara den tredje största dödsorsaken år 2030, efter hjärtsjukdomar och vissa hjärnsjukdomar.

“KOL, även känt som emfysem och kronisk bronkit, är en sjukdom som går att förebygga. Sjukdomen orsakas av att man utsätts för tobaksrök, damm eller luftburna kemikalier”, säger Bengt Rittri, grundare och VD för Blueair, ett svenskt bolag som säljer luftrenare för inomhusbruk i 64 länder över hela världen.

Bengt Rittri säger att det finns ett akut behov av att öka medvetenheten om att KOL är en global epidemi som orsakas av fler faktorer än tobaksrökning. Han noterar att även om KOL inte går att bota, så går det enligt WHO att förebygga sjukdomen genom att minska exponeringen från luftföroreningar inomhus från damm, rök, luftreningsspray och städprodukter.

“Människan tar i genomsnitt 960 andetag i timmen, vilket innebär att vi dagligen andas in ungefär 10 000 liter luft, och alla föroreningar i den”, säger Bengt Rittri. “Vad som är värre är att luftföroreningar påverkar barn mer än vuxna eftersom deras lungor fortfarande är under utveckling.”

Bengt Rittri uppmanar folk att ta större individuellt ansvar för den inomhusluft de andas in.

“Det finns inte mycket vi kan göra åt luftföroreningen i våra städer på ett individuellt plan. Men vi kan lindra konsekvenserna av dålig inomhusluft, däribland KOL, genom att installera en luftrenare som de från Blueair, som tar bort upp till 99,97 procent av luftburna partiklar såsom rök, damm och kemikalier”, säger Bengt Rittri.

Bakgrund

  • 10-20 procent av personer med KOL har aldrig rökt. Bara en bråkdel av alla rökare drabbas av KOL, vilket innebär att såväl gener som miljö påverkar risken för att utveckla sjukdomen. Dödligheten I KOL för kvinnor har ökat stadigt. Fler kvinnor än män dör av KOL varje år.
  • 4-10 procent av den vuxna befolkningen i Europa har KOL.
  • Samhällskostnaderna inom EU för KOL-patienter uppgår till cirka 4,7 miljarder Euro varje år, exklusive sjukhuskostnader.
  • En studie från 2013 visar att de totala kostnaderna för KOL i Sverige uppgår till 1,5 miljarder Euro, eller 13,9 miljarder kronor. (http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23910072)
  • Cirka12 miljoner personer i USA har diagnosen KOL, och 120 000 dör årligen i sjukdomen. Ytterligare 12 miljoner personer i USA tros ha KOL utan att ännu ha fått diagnosen.
  • WHO hävdar att dödligheten i KOL i Sydostasien kommer att öka med 160 procent fram till år 2020, vilket mer än överstiger de totala dödssiffrorna för malaria, tuberkulos och HIV/AIDS.
  • I Indien beräknas cirka 30 miljoner personer ha KOL och en halv miljon dö av det årligen, enligt medindia.com.
  • I Kina är kroniska respiratoriska sjukdomar den näst största dödsorsaken, enligtWHO

(källa: U.S. National, Heart, Lung & Blood Institute: http://report.nih.gov/nihfactsheets/ViewFactSheet.aspx?csid=77)

För mer information, vänligen kontakta:

David Noble, Blueair International PR Manager

e. david.noble@blueair.com

tel. +44 7785 302 694

Subjects

Categories


Blueair säljs i över 60 länder över hela världen och ger användare i hem och på kontor en renare inomhusluft för förbättrad hälsa och välbefinnande, mer effektivt än någon konkurrerande luftrenare. Med hjälp av högkvalitativ och energisnål teknologi samt miljövänlig design arbetar en luftrenare från Blueair effektivt och tyst med att ta bort 99,97 % av allergi- och astmaframkallande ämnen, virus, bakterier och andra luftburna föroreningar.

Press contacts

Sara Alsén

Sara Alsén

Press contact Chief Purpose Officer Communications & Sustainable Business +46(0)761107057