Skip to content
Blueair utser ny produktutvecklingschef

Press release -

Blueair utser ny produktutvecklingschef

Blueair, det svenska teknikföretaget för rening av inomhusluft, har utsett Johan Skåntorp till produktutvecklingschef med strategiskt ansvar för Blueairs produktinnovationer med sikte på 2020.

”Johan är från och med idag en del av vår seniora ledningsgrupp. Han är en av Sveriges främsta experter på global produktplanering, med 24 års erfarenhet som senior chef i Electrolux Group,” sa Bengt Rittri, Blueairs grundare och VD.

Johan Skåntorp har teknisk bakgrund från Kungliga tekniska högskolan KTH i Stockholm. Bengt Rittri säger: ”Johan kommer att bidra med nya perspektiv till det kritiskt viktiga jobbet att utveckla produkter för rening av inomhusluft som tillfredsställer kunder över hela världen.”

”Vår utmaning är att säkerställa att de inomhusluftrenare som vi lanserar på marknaden är av högsta kvalité och möter kundernas förväntningar. Blueair har redan en imponerande produktlinje, men vi kommer att finslipa detaljerna ännu mer framöver och utrusta våra produkter med den senaste tekniken och förbereda dem för en framtid där luftrenare är lika självklara i ett modernt hem som kylskåp och dammsugare är idag” säger Johan Skåntorp.

Skåntorp underströk att Blueairs ambition är att ”komplettera vår befintliga uppsättning produkter i angränsande kategorier för att vårt erbjudande ännu bättre ska stödja vår mission”.

Bengt Rittri betonade att Blueairs drivande ambition just nu är att ta nästa steg som världsledare på luftrenartekniker inomhus samt att fortsätta innovera lösningar som snabbt tar nya luftreningsteknologier och produkter till marknaden.

”Efter hand som vi fortsätter att växa och utveckla vår produktinnovation fokuserad på människors behov har vi många fler positiva förändringar framför oss. Blueair fortsätter att bygga en expertorganisation som skapar och marknadsför de ledande teknologierna för ren luft, med produkter som kommer att förändra förutsättningarna för människors hälsa och välmående,” sa Rittri.

För mer information, vänligen kontakta:

Johan Skåntorp

Head of Product Development, Blueair Group

M: +46-70-5902408        E: johan.skantorp@blueair.se


David Noble,  Blueair PR Communication,

Rocket Communications, London, UK

T. + 44 7785 302 694    E. david.noble@rocketcomms.com


Subjects

Categories


Sold in over 50 countries around the world, Blueair delivers home and office users more clean indoor
air for enhanced user health and wellbeing faster than any competing air purifier thanks to its commitment to quality, energy efficiency and environmental care. A Blueair air purifier works efficiently, silently to remove 99.97% of allergens, asthma triggers, viruses, bacteria and other airborne pollutants.

Press contacts

Sara Alsén

Sara Alsén

Press contact Chief Purpose Officer Communications & Sustainable Business +46(0)761107057