Follow Blueair

Inga genvägar för att komma tillrätta med luftföroreningar utomhus - men kortsiktiga lösningar finns för säkrare inomhusmiljö

Press release   •   Dec 07, 2015 15:54 UTC

Stockholm, Sverige, 7 December, 2015 – Samtidigt som spänningen stiger för vad som kommer att bli de konkreta resultaten av FN:s klimatkonferens i Paris ökar svenska Blueair sina ansträngningar för att hjälpa människor att skapa säkrare miljöer inomhus, för att minska konsekvenserna av luftföroreningar hemma och på jobbet.

Blueairs grundare och vd Bengt Rittri noterar att kinesiska myndigheter har höjt larmnivån för smog till den allra högsta, och menar att folk i såväl Asien som USA och Europa bör informeras om att de inte är maktlösa gentemot de ökande luftföroreningarna. Han noterar att de inomhusluftrenare som finns idag, med vetenskapligt bevisade rengöringstekniker, kan skapa trygga inomhusmiljöer hemma och på arbetet för att skydda människor från luftburna föroreningar, som farliga dammpartiklar.

“Det otäcka med beslutet att höja smogvarningen i Peking till den högsta möjliga, där luftföroreningarna har ökat med mer än tio gånger de nivåer som WHO anser säkra, är att vi troligen inte ser hälsokonsekvenserna av detta på 20 eller 30 år”, säger Bengt Rittri.

Han efterlyser ännu större ansträngningar från de världsledare som möts i Paris när det gäller att komma till rätta med klimatförändringarna. Även Blueair kommer att öka ansträngningarna för att forska, utveckla och lansera nya produkter för att hjälpa människor att andas renare luft hemma och på jobbet. Blueair har redan gett sig in i segmentet ”smarta hemprodukter” med lanseringen av luftrenaren Sense+ och luftmonitorn Aware. Blueair Aware ger en ögonblicksbild av vad som finns i luften vi andas, inklusive partikelhalter och koldioxidnivåer.

“Luftföroreningar, såväl utomhus som inomhus, medför en rad konsekvenser för miljön och folkhälsan. Det som jag oroar mig mest för är den påverkan luftföroreningarna kommer att ha på den yngre generationen, inte bara i kraftigt förorenade städer som Peking och Delhi, utan också i städer som London och Los Angeles, säger Bengt Rittri.

BAKGRUND

- Barn som utsätts för förorenad luft hemma, med ämnen som exempelvis bensen och diesel, löper större risk för lägre betyg, enligt en studie som genomfördes år 2015 av forskare på University of Texas in el Paso. (http://link.springer.com/article/10.1007%2Fs11111-015-0241-8)

- En grupp forskare vid Umeå University har kommit fram till att individer som utsätts för höga nivåer av föroreningar löper en högre riskför att utveckla demens och sjukdomar som Alzheimers än de som bor i områden med renare inomhusluft. (http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/advpub/2015/7/ehp.1408322.acco.pdf)

- Risken för cancer hos barn ökar när gravida kvinnor utsätts för höga nivåer av luftföroreningar från trafik, enligt en studie som utfördes år 2013 av forskare vid University of California, Los Angeles.(http://www.aacr.org/Newsroom/Pages/News-Release-Detail.aspx?ItemID=321#.VmQS9coWx1Q)

För mer information, vänligen kontakta:

David Noble, Blueair International PR Manager

e. david.noble@blueair.com

Tel. +44 7785 302 694

Om Blueair

Blueair säljs i över 60 länder över hela världen och ger användare i hem och på kontor en renare inomhusluft för förbättrad hälsa och välbefinnande, mer effektivt än någon konkurrerande luftrenare. Med hjälp av högkvalitativ och energisnål teknologi samt miljövänlig design arbetar en luftrenare från Blueair effektivt och tyst med att ta bort 99,97 % av allergi- och astmaframkallande ämnen, virus, bakterier och andra luftburna föroreningar.