Skip to content
Klimatkonferensen i Paris måste ta upp faran med förorenad inomhusluft

Press release -

Klimatkonferensen i Paris måste ta upp faran med förorenad inomhusluft

Stockholm, 30 november, 2015 – När ledare från hela världen träffas i Paris för att diskutera klimathotet finns en fråga som får allt för lite uppmärksamhet: inomhusklimatet och dess inverkan på människors hälsa. Svenska Blueair, världsledande på luftrenare, säger att nya vetenskapliga bevis kräver större kunskap från allmänheten om de hälsorisker som dålig inomhusluft medför. Dessutom behövs större handlingskraft från myndigheternas håll.

“Det finns en myt om att man kan undvika konsekvenserna av dålig luft genom att hålla sig inomhus. I själva verket är luften vi andas inomhus, hemma eller på våra arbeten, ofta är mer förorenad än utomhusluften”, säger Bengt Rittri, grundare och VD på Blueair.

Bengt Rittri påpekar också att en grupp forskare från Karolinska Institutet i Stockholm och Umeå Universitet har kommit fram till att personer som bor i områden med dålig inomhusluft löper 40 procents högre risk att utveckla Alzheimers och blodkärlsdemens än de som andas renare luft. Dessutom har studien ”European Study of Cohorts of Air Pollution Effects” (ESCAPE) hittat ett samband mellan höga nivåer av luftföroreningar inomhus och försämrad lunghälsa hos vuxna, samt bekräftade tidigare i år att barn som växer upp i områden med dålig luft får sämre lungfunktion och ökad risk att utveckla exempelvis bronkit.

Bengt Rittri säger att sådana resultat bekräftar behovet av att göra frågan om inomhusluft och hälsa till en viktigare del av forskningen, samt att från statligt håll ta fram åtgärdsplaner mot klimatförändringar. Han betonar att det finns en kunskapslucka när det gäller sambandet mellan utomhusmiljön och luften vi andas inomhus.

“På individnivå finns det inte så mycket vi kan göra för att tackla problemen med den smog som ofta drabbar städer som Peking, London, Paris och Los Angeles. Men redan idag kan vi göra något för att ta bort föroreningarna från vår inomhusluft hemma och på jobbet genom att använda en Blueair luftrenare, vilket borde vara lika självklart som att använda exempelvis en dammsugare,” säger Bengt Rittri.

För mer information, vänligen kontakta:

David Noble, Blueair International PR Manager

T. +44 7785 302 694

E. david.noble@blueair.se

BAKGRUND

Enligt amerikanska Environmental Protection Agency (EPA) rankas föroreningar av inomhusluft som en av de fem högsta miljöriskerna för allmänheten. Department of Labor i USA noterar att dålig inomhusluft leder till huvudvärk, trötthet, koncentrationssvårigheter samt irritationer i ögon, näsa, hals och lungor.

Subjects

Tags


Sold in some 64 countries around the world, Blueair delivers home and office users more clean indoor air for enhanced user health and wellbeing faster than any competing air purifier thanks to its commitment to quality, energy efficiency and environmental care. A Blueair air purifier works efficiently, silently to remove 99.97% of allergens, asthma triggers, viruses, bacteria and other airborne pollutants.

Press contacts

Sara Alsén

Sara Alsén

Press contact Chief Purpose Officer Communications & Sustainable Business +46(0)761107057